Niečo o udalosti

V dnešnom svete informačných technológii, by sme aj my radi prispeli k vzdelávaniu a vytvorili sme pre Vás projekt plný odborných prednášok na  rôzne témy od odborníkov z praxe.

Príď na naše odborné prednášky a získaj cenné informácie na témy ako sú budovania dátových centier, bezpečnostné systémy vesmírnej družice alebo monitoring serverov.

Tešíme sa na teba, tvojich kamarátov, ich kamarátov a každého, koho zaujíma súčasné dianie v IT sektore.

10

PREDNÁŠAJÚCICH

11

TÉM

11

STRETNUTÍ

Chcete dostávať upozornenia o akcii?

 

NEPREMEŠKAJ TÚTO JEDINEČNÚ PRÍLEŽITOSŤ!

Úspešní dobyvatelia internetového kráľovstva a vaši prednášajúci

Vaši budúci prednášajúci boli kedysi tiež len obyčajní ľudia, študenti, ktorí sedeli v laviciach a pripravovali sa na život pracujúcich.

Ale potom sa niečo zmenilo a z obyčajných ľudí sa im podarilo vypracovať vo svojej oblasti na úplne iný level, v ktorom sa ďalej rozhodli zdokonaľovať.

Dnes je v ich životoch a oblastiach ktorým sa venujú, už len málo neznámych a tak sa teraz rozhodli prísť podeliť sa o svoje nadobudnuté znalosti!

view profile

Jaroslav Janiš

VoIP administrator
view profile

Ľubomír Wenzl

System Administrator
view profile

Michal Jurányi

Python Developer
view profile

Vladimír Kujan

Chief Electrical Engineer
view profile

Ján Laštinec

System engineer
view profile

Ondrej Vaško

System administrator
view profile

Martin Dujčík

Techsupport Manager
view profile

Jakub Kapuš

Líder projektu 1. slovenskej družice skCUBE
view profile

Vincent Vlk

Senior network administrator
view profile

Vladimír Kupčo

CEO

Časový prehľad prednášok

Začíname už 12.apríla!

časová agenda prednášok na FIIT


Vládni internetu 2017 – séria prednášok na Fakulte informatiky a informačných technológii – malá prednášková aula

12. apríl

Od virtuálneho stroja po cloud

12. apríl - 5:00 PM - 7:00 PM

Prednášajúci: Ondrej Vaško

Popis prednášky: Ako sa technológie vyvinuli od virtuálneho stroja

až k plne automatizovaným cloudovým službám ako Amazon EC2?

V tejto prednáške bude predmetom virtualizácia a prechod

z manuálne nasadzovaného cloudu k automatizovanej

orchestrácii virtualizovaných služieb pomocou nástroja Openstack.

Prednáška bude obsahovať zhrnutie základných poznatkov o

hardvérovej virtualizácii, popis architektúry a modulov Openstacku

a čo s nimi je možné reálne vytvoriť spolu s praktickými ukážkami.

Ďalej budú rozobrané súčasné výzvy budovania privátneho a

verejného cloudu a ako sa s nimi v spoločnosti VNET vysporiadavame.

Prezentácia z prednášky na stiahnutie:

Od virtualizacie po cloud – O. Vaško

19. apríl

Kontajnery a Docker pre každého

19. apríl - 5:00 PM - 7:00 PM

Prednášajúci: Michal Jurányi

Popis prednášky: Kontajnerová virtualizácia umožňuje pri zachovaní nízkych nárokov na systémové zdroje vytvorenie oddeleného prostredia pre beh aplikácií. Docker posunul tento druh virtualizácie ešte ďalej, vytvorením jednoduchého ovládania, multiplatformovej podpory a komunity vývojárov. Behom niekoľkých minút si tak môže ktokoľvek vytvoriť aj na bežnom notebooku infraštruktúru pozostávajúcu z jedného, či desiatok kontajnerov na oddelený beh používateľských aplikácií, vývoj, testovanie, či zoznamovanie sa s novými technológiami. Pripravené kontajnery je navyše možné jednoducho zdieľať medzi vývojármi, či priamo nasadiť do cloudu s možnosťou jednoduchého horizontálneho škálovania.

Prezentácia z prednášky na stiahnutie:

Kontajnery a docker pre každého – M. Jurányi

26. apríl

Navrhovanie a prevádzka dátových centier, elektrické napájanie a TIER

26. apríl - 5:00 PM - 7:00 PM

Prednášajúci: Vladimír Kujan

Popis prednášky: Základné pojmy a veličiny – napätie, prúd, činný, zdanlivý, jalový a deformačný výkon, účinník.

Zabezpečené napájanie elektrickou energiou – energetická bilancia.

TIER špecifikácie – význam, interpretácia, redundancia prvkov, certifikácia.

Komponenty výkonových systémov – transformátory, generátory, UPS, akumulátory, rozvodné zariadenia.

Právne aspekty návrhu, realizácie, obsluhy a práce na vyhradených technických zariadenia elektrických.

Prezentácia z prednášky na stiahnutie:

Navrhovanie a prevádzka dátových centier – V. Kujan

3. máj

Navrhovanie a prevádzka dátových centier, chladenie a ekonomika

3. máj - 5:00 PM - 7:00 PM

Prednášajúci: Vladimír Kupčo

Popis prednášky: Prehľad kategorizácie TIER. Redundancia a návrh topológie mechanických systémov DC. Základné princípy chladenia a distribúcie vzduchu. Parameter PUE a energetická efektívnosť prevádzky DC, ekonomika dátových centier.

Kľúčové slová: teplota, vlhkosť, merné teplo, entalpia, PUE, ASHRAE, Carnotov cyklus, Mollierov diagram, kompresorové chladenie, priamy a nepriamy freecooling, adiabatický dej a evaporačné chladenie, PID regulátor, TCO.

9. máj

Data Center Networking v 21. storočí

9. máj - 5:00 PM - 7:00 PM

Prednášajúci: Vincent Vlk

Popis prednášky: Zameriame sa na sieťovú časť dátových

centier a spoločne sa pokúsime zadefinovať, čo sa očakáva

od siete v dátovom centre 21. storočia a ako

dosiahnuť tieto požiadavky. Objasníme si a zvážime

dostupné technológie, ktoré používame vo VNET a.s.:

Cisco Unified Fabric, Multi-Chasis EtherChannel,

Virtual Port-Channel, FabricPath, VXLAN, MP-BGP EVPN.

Prezentácia z prednášky na stiahnutie:

Data Center Networking v 21. storočí – V. Vlk

16. máj

Skúsime to cez vesmír

16. máj - 5:00 PM - 7:00 pm

Prednášajúci: Jakub Kapuš

Popis prednášky: Bezpečnosť sa rieši aj vo vesmíre.

Viete, čo je to frenkvenčné spektrum a ako sa napríklad

skenuje miestnosť, či sa tam nenachádzajú nejaké ploštice?

Dá sa podľa vás hacknúť družica vyslaná do vesmíru?

Čím sa Slovensko momentálne pýši vo vesmírnom svete?

Operačný systém programovaný

podľa prísnych štandardov, ktorý nemôže nikdy zlyhať.

Existuje taký?  To a ešte viac v rámci pútavého workshopu

vedeného agentúrou SOSA (Slovak Organisation for Space Activities).

časová agenda prednášok v študetskom dome mladosť


Vládni internetu 2017 – séria prednášok v priestoroch organizácie YNET(Blok D, miestnosť ROH)

20. apríl

Monitoring, náš velký brat

20. apríl - 5:00 PM - 7:00 PM

Prednášajúci: Ľubomír Wenzl

Popis prednášky: Monitoring už nie je len o sledovaní ICMP echo / reply,

ale je aj možné získavať dáta z rôznych oblastí,

od sledovania dostupnosti jednotlivých softvérových

služieb až po stav hardvérových komponentov.

Prednáška bude obsahovať oblasti, ktoré je potrebné

sledovať a prečo. Spomeniem niektoré programy,

ktoré sa na to využívajú a jeden z nich si podrobnejšie

popíšem (Zabbix).

Prezentácia z prednášky na stiahnutie:

Monitoring, náš veľký brat – L. Wenzl

21. apríl

Ako sme zaviedli poriadok vo vývoji?

21. apríl - 5:00 PM - 7:00 PM

Prednášajúci: Michal Jurányi

Popis prednášky: Niekoľko životných skúseností o tom, ako nás dobehla minulosť plná chaosu a ako sa môžu rozplynúť ideály zo školy. Náš akčný plán na záchranu, oprášenie a zhmotnenie teoretických poznatkov (code-review, testovanie) a naskočenie na rozbehnutý vlak s novými postupmi (kontajnery a cloud). Naše postupy a “best-practices” v kontexte teoretických poznatkov zo školy, dopad na produktivitu, keď sa teória podcení a mnoho iného.

Prezentácia z prednášky na stiahnutie:

Ako sme zaviedli poriadok vo vývoji – M. Jurányi

25. apríl

Manažment pracovníkov a procesov technickej podpory v rastúcej a učiacej sa organizácii

25. apríl - 5:00 PM - 7:00 PM

Prednášajúci: Martin Dujčík

Popis prednášky: VNET začal ako firma o štyroch nadšených chalanoch čerstvo po škole, ktorí chceli niečo vytvoriť. Postupne sa pridali ďalší nadšenci pre IT technológie. Staff talentovaných ľudí sa rozšíril na desiatky angažovaných zamestnancov. Orientácia na rýchlosť a kvalitu priniesla veľký počet firemných klientov. Z nováčika na telekomunikačnom trhu sa stal hráč, s ktorým treba počítať v mnohých oblastiach prevyšujúci svojich fungujúcich partnerov. Čo všetko obnáša rast organizácie z pohľadu riadenia, organizácie tímov a vytvárania procesov, ktoré zefektívňujú činnosť na pracovisku? Aké sú úskalia rýchleho rastu? Akých pracovníkov vyhľadávať? Potreby technického oddelenia v tvorbe dokumentácie, štrukturovanej evidencie a iné na základe príkladov z praxe sú obsahom prednášky.

Prednáška z prezentácie na stiahnutie:

Manažment pracovníkov a procesov technickej podpory – M. Dujčík

2. máj

Informačná bezpečnosť /incidenty súčasnosti

2. máj - 5:00 PM - 7:00 PM

Prednášajúci: Ján Laštinec

Popis prednášky: V súčasnej dobe na používateľov i poskytovateľov

Internetu číha veľké množstvo nástrah od nespočetných rodín malvéru,

až po pokročilé hrozby APT. Na zabezpečenie IT infraštruktúry

a webových služieb je potrebný systematický prístup. Táto

prednáška má za cieľ poskytnúť poslucháčom pohľad na význam

a fungovanie tímov pre riešenie bezpečnostných počítačových

incidentov (CSIRT/CERT tímy). Budú spomenuté základné

činnosti týchto tímov a odporúčané postupy ako riešiť prípady,

kedy bola narušená bezpečnosť systému. Druhá časť prezentácie

bude venovaná prehľadu incidentov, ktoré riešil špecializovaný

útvar CSIRT.SK v roku 2016.

10. máj

Hrozby a riešenia IP telefónie

10. máj - 5:00 PM - 7:00 PM

Prednášajúci: Jaroslav Janiš

Popis prednášky: Prenos hlasu prostredníctvom protokolu IP (Voice over IP) je v súčasnosti

veľmi aktuálnou a sledovanou témou. Kvôli rýchlemu nástupu tejto technológie je

nutné myslieť aj na bezpečnosť. VoIP technológia je z hľadiska bezpečnosti stále riziková a to

z dôvodu, že v minulosti nebol na ňu kladený dostatočný dôraz.

 Časti prednášky:

– Základy VoIP, čo je VoIP

– Bezpečnostné hrozby v IP telefónii

– Spôsoby zabezpečenia

Prejdi na kalendár akcie

FOTOGALÉRIA Z PREDNÁŠOK

PÝTATE SA, MY ODPOVEDÁME

Kedy a ako sa John Snow dozvie o jeho skutočných rodičoch?

Takže Bran a všetci fanúšikovia už vedia že Lyanna Star je Johnova skutočná mama. Taktiež je veľmi pravdepodobné, že Rhaegar Targaryen je jeho otec. Ale John, tak ako vždy, nemá o týchto skutočnostiach ani TUŠENIE!

Čo je to adiabatické chladenie?

Za pomoci adiabatického odparovania dokážeme ochladzovať vzduch  aj bez použitia energeticky náročnej klimatizácie, ktorá je práve kvôli vysokej spotrebe energie neekologická.

Kto je kráľ Drogo?

Drogo je bojovník z klanu Dothraki, ktorý sídli na východe za Úzky morom. Je považovaný za jedného z najmocnejších bojovníkov, o čom svedčí hlavne dĺžka jeho vlasov.

Svojim zovňajškom pôsobí veľmi nebezpečne. Má silnú a svalnatú potetovanú postavu, v kombinácii s dlhým čiernym copom pôsobí veľmi zastrašujúco. Medzi svojimi druhmi sa teší veľkej úcte!

Čo je to PUE?

Energetickú efektívnosť dátového centra vyjadruje ukazovateľ PUE. Vypočíta sa ako pomer medzi celkovou energiou spotrebovanou dátovým centrom a energiou spotrebovanou počítačovou infraštruktúrou umiestnenou v dátovom centre. Čim viac sa  blíži k hodnote 1, tým je dátové centrum energeticky efektívnejšie. Energetická efektívnosť Model spoplatňovania.

Ktorú ďalšiu osobu pošle George R. R. Martin na trvalý odpočinok?!

Jedna z najviac pokladaných otázok, ktorá trápi všetkých fanúšikov Game of Thrones. Nanešťastie na túto otázku Vám nedokážeme priniesť jasnú odpoveď, ale keď prídete na prednášky, dozviete sa odpovede na množstvo iných nezodpovedaných otázok o internete!

Čo je to ECMP Routing?

Jedná sa o Equal-Cost Multi-Path smerovanie IP paketov. Je to smerovacia stratégia, kde je cieľová IP adresa/podsieť dostupná súčasne cez viacero zhodných “najlepších” ciest, vzhľadom na vypočítanú metriku použitého smerovacieho protokolu. Tento prístup k smerovaniu sieťovej prevádzky dokáže výrazne zvýšiť priepustnosť siete a navýšiť odolnosť voči výpadkom a poruchám na infraštruktúre.

NESTIHOL SI SA DOSTAVIŤ NA PREDNÁŠKU KTORÁ ŤA ZAUJÍMALA? NEVADÍ, ČOSKORO SI BUDEŠ MÔCŤ POZRIEŤ ZÁZNAM NA NAŠOM YOUTUBE!

VIAC INFO

PRIHLÁSIŤ SA NA ODBER

Kde nájdete prednáškové siene?

 • Adresa 1. prednáškovej siene

  Staré Grunty 53
  Bratislava 4, 842 47 Slovakia
  Študentský domov Mladosť – priestory Ynet(Blok D, miestnosť ROH)

 • Kontaktujte nás

  info@vladniinternetu.sk

 • Adresa 2. prednáškovej siene

  Fakulta informatiky a informačných technológií,
  Ilkovičova 2, Bratislava 842 16
  Malá aula

 • Odkaz na kalendár akcie

  https://www.vladniinternetu.sk/events/